Tjenester & priser / Våben & ammunition

Våben og tilbehør

SPEDHIRE har opnået Politiets tilladelse til erhvervsmæssig transport af håndskydevåben samt dele og ammunition hertil. Tilladelsen omfatter også signalvåben, armbrøster, slangebøsser samt skarpe og spidse våben med klinge over 12 cm.

Tilladelsen er givet i henhold til Våbenbekendtgørelsen:
  • § 10 (politiet kan i visse situationer give erhvervsdrivende generel tilladelse til at besidde våben og ammunition med henblik på transport)
  • § 46 (våbentilladelse, samtykke til våbenpåtegning og jagttegn samt andre tilladelser eller godkendelser efter våbenloven og dennes bekendtgørelse kan kun gives til personer, om hvis personlige forhold og hidtidige vandel, der ikke foreligger oplysninger, som gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen. Det samme gælder juridiske personer, herunder selskaber m.v.).
Tilladelsen omfatter ikke:
  • glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm
  • fuldautomatiske våben
  • knive med tværstillet greb beregnet til stød (push daggers)
  • springknive, springstiletter, faldknive, faldstiletter
  • enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at klingen i normal stand kan foldes ud ved brug af en hånd og foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af en hånd (butterflyknive)
  • knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd, kastestjerne, kasteknive og lign., kårdestokke, slag- eller stødvåben, herunder totenslagere, gummiknipler og lignende
  • våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm og spraydåser til selvforsvarsbrug, herunder tåregasampuller, spraydåser og patroner.
Forsendelser indeholdende våben, ammunition eller tilbehør underlagt restriktioner, skal meddeles og godkendes ved booking. Hvis der ved afhentning viser sig at være sådant gods i forsendelsen, som ikke er anmeldt, og vi er nødt til at afvise godset, vil vi fakturere 50% af det samlede transportbeløb.

Transportpriser for våben og tilbehør inkl. ammunition til håndskydevåben, som kræver politi-tilladelse:
• Håndskydevåben i h t dagspris kr. pr. km - minimum 500 kr.
• Øvrige håndvåben
  inkl. signalvåben
i h t dagspris kr. pr. km - minimum 450 kr.
• Ammunition til
  håndskydevåben
i h t dagspris kr. pr. km - minimum 500 kr.
 
For tilbehør og dele til våben, hvor der ikke gælder særlige restriktioner, er der ingen tillæg.

Ovenstående gælder bare for indenrigs forsendelser i Danmark.
For grænsekrydsende forsendelser må indhentes separate tilbud.

For forsendelser med våben og tilbehør til våben, hvor sø- eller luftfragt indgår, er afsender ansvarlig for at forberede sine forsendelser i forhold til de enkelte dele af den samlede transport med hensyn til transportaccept, dokumentation, mærkning samt statslige og operatørmæssige bestemmelser
 
For kontakt ring venligst på telefon 51362181

Disclaimer:
Spedhire udfører såvel internationale som nationale transporter i henhold til CMR-lovens bestemmelser, såfremt andet ikke specifikt er aftalt mellem parterne og dansk lovgivning i øvrigt ikke er til hinder herfor. Bestemmelserne i CMR-loven begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt.
Alle tilbud, transit og leveringstider er underlagt forbehold for vejr- og trafikmæssige forhold samt øvrige forhold, som Spedhire ikke kunne undgå, og hvis følger Spedhire ikke kunne afværge.
Væsentlige overskridelser af kilometer i forhold til planlagt rute som følge af lukkede veje, indstillede færger o.l. afregnes til halv pris. Øvrige ekstra udgifter afregnes til kostpris.
Erstatning for forsinkelse kan ingensinde overstige fragtbeløbet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPEDHIRE