Tjenester & priser / Beregn pris: Danmark-Norge

PRISER DANMARK-NORGE (begge retninger)

Alle prislister er suspenderet indtil videre p.g.a. svingninger i brændstofpriserne.
Tilbud gives på forespørgsel i.h.t. dagspriser.
Klik på tabellen for at forstørre
 • Ovenstående eksempler gælder byernes hovedpostnummer med gods en vej for forsendelser, som kan lastes på egne biler.(for lastkapacitet: se venligst GODSKATEGORIER)
 • For øvrige start- eller slutpunkter beregnes kr. dagspris pr. km.
 • Færger fra/til Danmark og vejafgifter er inkluderet i ovenstående eksempler. Det samme gælder indenrigs færger, vej- og broafgifter i Norge.
 • Øvrige færger, vej- og broafgifter kommer i tillæg.
 • Ankomst til grænseovergang er afhængig af færgerute, plads og afgang samt vejrmæssige forhold.
 • I alle transporter er inkluderet 20 minutter for af- og pålæsning.
  Ekstra ventetid eller andre forsinkelser, som kan relateres til afsender eller modtager påløber med kr. 140 pr. påbegyndt halvtime.
 • Indhent tilbud ved gods begge veje.
 • Op til 50% rabat på returgods indenfor ±samme rute.
 • Alle priser og tilbud er i DKK og eksklusive moms, medmindre andet er anført.
Tillæg for forsendelser indeholdende Farligt Gods (ADR)
 
Afstandsberegning: for priskalkulation benyttes Google Maps eller TomTom GPS og hurtigste rute, medmindre andet er aftalt. For Google Maps: klik her  
 
SPEDHIRE er sikkerhedsgodkendt som transportør af Trafikstyrelsen og kan indlevere gods til lufthavne i det meste af Europa.
For booking eller yderligere information ring venligst på telefon (+45) 51362181

Vi ser frem til at køre for dig
 
Disclaimer:
Spedhire udfører såvel internationale som nationale transporter i henhold til CMR-lovens bestemmelser, såfremt andet ikke specifikt er aftalt mellem parterne og dansk lovgivning i øvrigt ikke er til hinder herfor. Bestemmelserne i CMR-loven begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt.
Alle tilbud, transit og leveringstider er underlagt forbehold for vejr- og trafikmæssige forhold samt øvrige forhold, som Spedhire ikke kunne undgå, og hvis følger Spedhire ikke kunne afværge.
Væsentlige overskridelser af kilometer i forhold til planlagt rute som følge af lukkede veje, indstillede færger o.l. afregnes til halv pris. Øvrige ekstra udgifter afregnes til kostpris.
Erstatning for forsinkelse kan ingensinde overstige fragtbeløbet.

Airborne?

SPEDHIRE er sikkerhedsgodkendt som transportør af Trafikstyrelsen og kan indlevere gods til lufthavne i hele Europa.

Vi kan også tage din forsendelse med i luften og viderebefordre den til modtager med lejebil på destinationen.

Skal vi tage din forsendelse med som bagage på passagerfly, må mål og vægt holde sig indenfor check-in eller håndbagage størrelse med pågældende flyselskab. Samtidig må indhold og emballage selvfølgelig være af en beskaffenhed, som accepteres på passagerfly.

For luftfragt gælder luftfragtbestemmelserne.

SPEDHIRE
... din personlige kurér
 
Klik på billedet for forstørrelse
SPEDHIRE