Tjenester & priser / OBC - On Board Courier

OBC - On Board Courier  

Airborne?

SPEDHIRE kan tage din forsendelse med i luften og overlevere eller viderebefordre den til modtager på destinationen.

Skal vi tage din forsendelse med som bagage på passagerfly, må mål og vægt holde sig indenfor check-in eller håndbagage størrelse med pågældende flyselskab. Samtidig må indhold og emballage selvfølgelig være af en beskaffenhed, som accepteres på passagerfly.

For destinationer udenfor EU-området gælder transit- og bestemmelseslandes toldklareringsbestemmelser.

SPEDHIRE
... din personlige kurér
 
Disclaimer
Spedhire udfører såvel internationale som nationale transporter i henhold til CMR-lovens bestemmelser, såfremt andet ikke specifikt er aftalt mellem parterne og dansk lovgivning i øvrigt ikke er til hinder herfor. Bestemmelserne i CMR-loven begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt.
Alle tilbud, transit og leveringstider er underlagt forbehold for vejr- og trafikmæssige forhold samt øvrige forhold, som Spedhire ikke kunne undgå, og hvis følger Spedhire ikke kunne afværge.
Væsentlige overskridelser af kilometer i forhold til planlagt rute som følge af lukkede veje, indstillede færger o.l. afregnes til halv pris. Øvrige ekstra udgifter afregnes til kostpris.
Erstatning for forsinkelse kan ingensinde overstige fragtbeløbet.
SPEDHIRE