Tjenester & priser / ADR - Farligt Gods

Farligt gods i henhold til ADR-bestemmelserne

SPEDHIRE er certificeret til at udføre transport af farligt gods i henhold til ADR-reglerne for vejtransport i klasserne 1 til 9.

Såfremt vejtransporten er en del af en multimodal transport omfattende sø- eller luftfragt og indeholder kolli-enheder, der ikke helt opfylder bestemmelserne for emballering, sammenpakning, mærkning af kolli (påskrifter og faresedler), men som er i overensstemmelse med bestemmelserne i IMDG-koden eller ICAO Technical Instructions, bliver disse accepteret til vejtransport på følgende betingelser:
  1. Såfremt kolliene ikke er mærket med påskrifter og faresedler i overensstemmelse med ADR, skal de mærkes med påskrifter og faresedler i overensstemmelse med bestemmelserne i IMDG-koden eller ICAO Technical Instructions
  2. Bestemmelserne i IMDG-koden eller ICAO Technical Instructions finder anvendelse på sammenpakning i et kolli
Denne afvigelse gælder ikke for gods, der klassificeres som farligt gods i klasse 1 til 9 i henhold til ADR, men som anses for at være ikke-farligt i henhold til de relevante bestemmelser i IMDG-koden eller ICAO Technical Instructions.

Afsendere er ansvarlige for at forberede deres farligt gods-forsendelser i forhold til ADR-reglerne og i tilfælde af multimodal transport i forhold til de enkelte dele af den samlede transport med hensyn til transportaccept, dokumentation, mærkning samt statslige og operatørmæssige bestemmelser.

For forsendelser indeholdende Lithium batterier, hvor luftfragt indgår, skal afsender være opmærksom på de specielle regler gældende for disse, uanset om der er tale om forsendelse af:
  • Løse Lithium batterier
  • Lithium batterier pakket separat, men indeholdt i samme kolli som andet udstyr. For eksempel elektronisk udstyr med udskifteligt Lithium batteri
  • Lithium batterier installeret i udstyr. For eksempel integrerede batterier i computere
Lithium batterier, der er mistænkt for at være beskadiget eller defekte udgør en høj sikkerhedsrisiko, og er under ingen omstændigheder tilladt på fly.

SPEDHIRE accepterer kun farligt gods-forsendelser, hvor oplysningerne er meddelt og godkendt ved booking. Hvis der ved afhentning viser sig at være farligt gods, som ikke er anmeldt, og vi er nødt til at afvise godset, vil vi fakturere 50% af det samlede transportbeløb.
 
Transportpriser for farligt gods
- undtagen ammunition til håndskydevåben, som kræver politi-tilladelse:
• Frie, begrænsede og undtagne    
  mængder, undtagen Kl.1:
i h t dagspris kr. pr. km - minimum kr. 450
• Frie, begrænsede og undtagne
  mængder Kl.1:
i h t dagspris kr. pr. km - minimum kr. 500
• Fuldt reguleret farligt gods,
  undtagen Kl.1:
i h t dagspris kr. pr. km - minimum kr. 500
• Fuldt reguleret farligt gods Kl.1,
  undtagen forenelighedsgruppe L:
i h t dagspris kr. pr. km - minimum kr. 650
• Kl.1 forenelighedsgruppe L
  (vognladningsgods):
i h t dagspris kr. pr. km - minimum kr. 1.000,00
• Kl.9 Radioaktivt gods:
Efter særlig aftale
 
Ovenstående gælder bare for indenrigs forsendelser i Danmark.
For grænsekrydsende forsendelser må indhentes separate tilbud.

For kontakt ring venligst på telefon 51362181
 
SPEDHIRE er sikkerhedsgodkendt som transportør af Trafikstyrelsen og kan indlevere gods til lufthavne i hele Europa.
  
Disclaimer:
Spedhire udfører såvel internationale som nationale transporter i henhold til CMR-lovens bestemmelser, såfremt andet ikke specifikt er aftalt mellem parterne og dansk lovgivning i øvrigt ikke er til hinder herfor. Bestemmelserne i CMR-loven begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt.
Alle tilbud, transit og leveringstider er underlagt forbehold for vejr- og trafikmæssige forhold samt øvrige forhold, som Spedhire ikke kunne undgå, og hvis følger Spedhire ikke kunne afværge.
Væsentlige overskridelser af kilometer i forhold til planlagt rute som følge af lukkede veje, indstillede færger o.l. afregnes til halv pris. Øvrige ekstra udgifter afregnes til kostpris.
Erstatning for forsinkelse kan ingensinde overstige fragtbeløbet.
 
 
 
 
 
 
 
 
SPEDHIRE