Tjenester & priser / Beregn pris: Danmark

Priser Danmark

Alle prislister er suspenderet indtil videre p.g.a. svingninger i brændstofpriserne.
Tilbud gives på forespørgsel i.h.t. dagspriser.
Klik på tabellen for at forstørre 
  • Ovenstående eksempler gælder byernes hovedpostnummer med gods en vej (for lastkapacitet: se venligst GODSKATEGORIER).
  • For øvrige start- eller slutpunkter beregnes kr. dagspris pr. km.
  • Minimumspriser for kørsel er kr. 375,-.
  • Indhent tilbud ved gods begge veje.
  • I alle transporter er inkluderet 20 minutter for af- og pålæsning.
  • Ekstra ventetid eller andre forsinkelser, som kan relateres til afsender eller modtager påløber med kr. 140 pr. påbegyndt halvtime.
  • Ekstra tillæg for af- og/eller pålæsning for hånd.
  • Broafgifter i Danmark er inkluderet i ovenstående eksempler. Øvrige færge-, vej- og broafgifter kommer i tillæg.
  • Op til 50% rabat på returgods indenfor ±samme rute.
  • Alle priser og tilbud er i DKK og eksklusive moms, medmindre andet er anført.
Afstandsberegning: for priskalkulation benyttes Google Maps eller TomTom GPS og hurtigste rute, medmindre andet er aftalt. For Google Maps: klik her
 
SPEDHIRE er sikkerhedsgodkendt som transportør af Trafikstyrelsen og kan indlevere gods til lufthavne i det meste af Europa.
 
For booking eller yderligere information ring venligst på telefon (+45) 51362181
 
Vi ser frem til at køre for dig
 
Disclaimer:
Spedhire udfører såvel internationale som nationale transporter i henhold til CMR-lovens bestemmelser, såfremt andet ikke specifikt er aftalt mellem parterne og dansk lovgivning i øvrigt ikke er til hinder herfor. Bestemmelserne i CMR-loven begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt.
Alle tilbud, transit og leveringstider er underlagt forbehold for vejr- og trafikmæssige forhold samt øvrige forhold, som Spedhire ikke kunne undgå, og hvis følger Spedhire ikke kunne afværge.
Væsentlige overskridelser af kilometer i forhold til planlagt rute som følge af lukkede veje, indstillede færger o.l. afregnes til halv pris. Øvrige ekstra udgifter afregnes til kostpris.
Erstatning for forsinkelse kan ingensinde overstige fragtbeløbet.
 
 
Klik på billedet for forstørrelse
 
SPEDHIRE