Tjenester & priser / Vikartjenester

vikartjenester

SPEDHIRE kan stille med bil og chauffør på kort varsel i tilfælde af sygdom eller andet forfald. Dette gælder også ved en pludselig opstået spidsbelastning.
Dermed bliver hverken din virksomhed eller dine kunder påvirket af situationen.
 
For kontakt ring venligst på telefon 51362181

Vi ser frem til at køre for dig
 
Disclaimer:
Spedhire udfører såvel internationale som nationale transporter i henhold til CMR-lovens bestemmelser, såfremt andet ikke specifikt er aftalt mellem parterne og dansk lovgivning i øvrigt ikke er til hinder herfor. Bestemmelserne i CMR-loven begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt.
Alle tilbud, transit og leveringstider er underlagt forbehold for vejr- og trafikmæssige forhold samt øvrige forhold, som Spedhire ikke kunne undgå, og hvis følger Spedhire ikke kunne afværge.
Væsentlige overskridelser af kilometer i forhold til planlagt rute som følge af lukkede veje, indstillede færger o.l. afregnes til halv pris. Øvrige ekstra udgifter afregnes til kostpris.
Erstatning for forsinkelse kan ingensinde overstige fragtbeløbet.
SPEDHIRE